We Always Fight For Your Justice to Win

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia

Ofrimi i sherbimeve ne fushen e konsulences juridike dhe perfaqesimi prane çdo gjykate vendase ose te huaj per çeshtje qe i perkasin fushave te ndryshme te se drejtes, civile, tregetare, administrative, penale, familjare etj. Hartimi i akteve juridike siç jane kerkese-padi, ankimet/kerkesat, rekurset etj.

Founded in 2017

6 people in their team


Practice areas
Business
Criminal Defense
Accidents & Injuries
Civil & Human Rights
Employment & Labor
Family
Bankruptcy & Debt
Insurance
Media, Technology and Telecoms
Consumer Rights
Immigration
Intellectual Property
Lawsuits & Disputes
Real Estate

Languages spoken
Albanian
English

Practice areas

Business

Administrative
Business Registration
Contract
Employer
Investment
Legal Document
Licensing
New Business Formation
Oil, Gas & Energy
Tax

Sherbime ligjore per themelimin e shoqerive te ndryshme tregtare dhe OJF-ve, perfaqesim prane çdo institucioni dhe/ose çdo Gjykate ne lidhje me themelimin, administrimin, mbrojtjen e ketyre organizmave.

Criminal Defense

Arrests & Searches
Bail Bond Service
Cannabis
Criminal Litigation
Drug Crime
Drunk Driving
Juvenile Law
White Collar Crime

Ofrojme mbrojtje ligjore per çdo person i cili kryen shkelje te dispozitve te Kodit Penal

Accidents & Injuries

Car Accident
Property Damage
Travel Accident

Ofrojme sherbime ligjore per çdo person i cili ka pesuar deme pasurore dhe/ose deme jopasurore si pasoje e nje aksidenti automobilistik

Civil & Human Rights

Civil Rights
Constitutional Law
Disability
Disability Insurance
Discrimination

Ofrojme sherbime ligjore per çdo person te cilit i jane cenuar te drejtat ligjitime

Employment & Labor

Employment Rights
Hiring & Firing
Job Discrimination
Labor Law
Pension
Retirement
Sexual Harassment
Social Security
Wage & Hour
Wrongful Termination
Whistleblower & Qui Tam

Mbrojte ligjore per çdo person i cili eshte cenuar ne mardheniet e punes

Family

Adoption
Child Abuse
Child Custody
Child Support
Child Visitation
Collaborative Law
Divorce & Separation
Domestic Violence
Father's Rights
Marriage
Military Divorce

Ofrojme sherbime ligjore ne lidhje me te drejten familjare

Bankruptcy & Debt

Bankruptcy
Debt & Collection
Credit Repair
Creditor

I vijme ne ndihme çdo kreditori, debitori per te realizuar te drejtat dhe detyrimet e tij sipas ligjit

Insurance

Insurance Defense

Sherbime ligjore ne lidhje me çeshtje e sigurimit te automjeteve, shendetit ose jetes.

Media, Technology and Telecoms

Advertising and Marketing

Keshillim ligjor

Consumer Rights

Consumer Protection
Legal Malpractice
Professional Malpractice

Te drejtat e konsumatorit

Immigration

Asylum
Business Visa
Citizenship
Dependent Visa
Permanent Residency
Retirement Visa
Work Permit

Sherbime ligjore ne lidhje me shtetasit e huaj

Intellectual Property

Copyright
Patent
Trademark

Ofrimi i sherbimeve ligjore per pronesine intelektuale dhe industriale

Lawsuits & Disputes

ADR Mediation & Arbitration
Appeal
Class Action
Litigation

Perfaqesim prane çdo institucioni, gjykata ne lidhje me çdo çeshtje.

Real Estate

Commercial Real Estate
Land Use & Zoning

Sherbime ligjore per real estate

Our Partners and Associates

Arjola Sheri Abdyli

Lawyer

Case results

Shperblimi i demeve

Accidents & Injuries

Perfaqesim prane çdo institucioni

Administrative

Ndermjetesim

ADR Mediation & Arbitration

Taksa

Tax

Themelimin e shoqerive, ojf etj

Business

Ofrimi i sherbimeve ligjore

Business Registration

Ofrimi i sherbimeve ligjore

Criminal Defense

Ofrimi i sherbimeve ligjore

Employment & Labor

Ofrimi i sherbimeve ligjore

Family

Similar lawyers in Tirana

Shkrela Legal Solutions

Shkrela Legal Solutions

Tirana, Albania

SPONSORED


Founded in 2020
3 people in their team

Shkrela Legal Solutions is a law firm specialized in the field of immigration in different visa applications, such as student  visa, working...

Albanian
English
Italian
Turkish
STUDIO AVOKATIE HAJDINAJ & PARTNERS

STUDIO AVOKATIE HAJDINAJ & PARTNERS

Tirana, Albania

Founded in 2021
5 people in their team

Studio Avokatie Hajdinaj & Partners, nëpërmjet avokatëve të saj me një eksperiencë mbi 10 vjeçare në ushtrimin e profesionit, ofron...

Albanian
English
Italian
Turkish
Legal and Professional Services Albania - LPA Law Firm Albania

Legal and Professional Services Albania - LPA Law Firm Albania

Tirana, Albania

Founded in 2011
19 people in their team

LPA Legal is a Leading Albanian law firm, situated in the capital Tirana. Today, the firm is considered to be the leading law firm in the field of...

Albanian
English
Italian
French
Message